Menu


Uzaktan eğitim

Gelişen teknoloji ve artan eğitim ihtiyacı ile birlikte uzaktan eğitim sistemi son derece yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve öğrencilerin eğitimlere katılımında aktif rol oynamıştır. Özellikle Avrupa ülkelerinde 2000’ li yıllardan bu yana eğitim sisteminin bir parçası haline gelen uzaktan Eğitim ile bireylerin tüm enerjisinin üretmeye, çalışmaya ve derslere yoğunlaşmaya vermesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda ülkemizde de Uzaktan Eğitim adına gerekli teknik alt yapı, destek ve mevzuatlar çıkarılarak artan bir ivme ile uygulanmaya başlanmıştır. Peki, Uzaktan Eğitim nerelerde kullanılmaktadır? Uzaktan eğitim sistemi özellikle üniversitelerde uygulanmaktadır. Ülkemizde çok sayıda üniversite uzaktan eğitim ile öğrencilere dersler vermekte ve lisans eğitimlerinin tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu üniversiteler arasında Sakarya Üniversitesinden Başkent Üniversitesine, Atılım Üniversitesinden Karabük Üniversitesine, Bilkent Üniversitesinden Ahmet Yesevi Üniversitesine kadar onlarca üniversite uzaktan eğitim sistemini Uygulamaktadır. Özellikle Ahmet Yesevi, Karabük ve…

Devamı…

Uzaktan Eğitimin Türkiye İçin Önemi

• Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısı göz önüne alındığında; özellikle kırsal kesimlerdeki öğrencilere eğitim olanağının götürülebilmesine olanak veren uzaktan eğitim, fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına büyük önem arz etmektedir, • Öğretim üyesi kadrosu yetersizliği nedeniyle açılamayan derslerin, Internet üzerinden verilmesini sağlamak, konusunda uzman öğretim üyelerinin bilgisinden farklı üniversite öğrencilerinin yararlandırılması,• Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip ve nüfus artış hızı en yüksek olan ülke Türkiye’dir. Bu genç nüfus her düzeyde iyi eğitilebildiği takdirde gelecek için büyük bir potansiyel, aksi takdirde ise büyük bir sorun kaynağı olacaktır. Bu nedenle eğitimin yaygınlığını ve kalitesini arttırmak gerekir,• Türkiye’de her düzeydeki eğitim kadroları sayı ve nitelik bakımından yetersizdir. Öğretim kadrolarının yetişmesinin uzun zaman aldığı bir gerçektir,• Uzaktan eğitimi Türkiye için önemli kılan diğer bir boyut ise, yaşam boyu eğitim…

Devamı…

Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları

1927 -1960 yılları arasında bu alanda tartışma ve öneriler oluşturma evresini oluşturmaktadır. Bu yıllarda okuma yazmanın haberleşme yolu ile yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 1933-34 yıllarında mektupla öğretim kurslarının düzenlenmesi düşüncesi; 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü çalışmaları; 1960 yılında orta dereceli meslek okulu mezunlarına üniversite olanağı sağlamak amacıyla mektupla öğretim yönteminin bu yıllarda dikkat çeken uygulamalarıdır.1961 yılında MEB tarafından Mektupla Öğretim Merkezi kurularak öğretime başlamış, bu çalışmalar 1966 yılında Genel Müdürlük düzeyinde örgütlenerek sistem örgün ve yaygın eğitim alanında yaygınlaşmıştır.1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi kurulmuştur. Bu girişim yerini daha sonra Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu’na bırakmıştır. Ancak, bu girişim de başarılı olamamıştır. 1983 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir Açık Öğretim Fakültesi açılmıştır. Bu…

Devamı…

Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Uzaktan eğitim çalışmaları 200 yıldan daha eski yıllara kadar uzanmaktadır.Örneğin, 1728 yılında Boston Gazetesi’nde mektup ile stenografi dersleri verildiğine ilişkin reklamlar bulunmuştur. 1890′lı yıllarda Avustralya’daki Queensland Üniversitesi kampus dışına açık bir eğitim programı yürütmüştür. Benzer bir programı da 1920′lerde Columbia Üniversitesi gerçekleştirmiştir. 1930′lara gelindiğinde radyo artık pek çok okul tarafından bir uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1950′lerde ise Amerika’da özellikle askeri amaçlı olarak kullanılan uzaktan eğitim için kağıt tabanlı iletişim ortamı kullanılmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüze gelindiğinde ise disketler, video kasetler, CD-ROM’lar, uydu yayınları, video konferanslar ve Internet, uzaktan eğitim çalışmalarında önemli bir yer edinmişlerdir.

Neden Uzaktan Eğitim?

  Yaşam boyu öğrenme gereklidir.Çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunabilen bir eğitim sistemidir.Geleneksel eğitimden yararlanmayan kişiler için vazgeçilmezdir.Ayrı niteliklere sahip bireylerden oluşmuş hedef kitleye farklı uygulamalarla eğitim hizmeti sunabilmekte.Bilgi ve becerilerin artması, değişmesi ve çeşitlenmesi.Ekonomiktir.(Birim maliyetlerinin ucuz olması)Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir.Öğrenci merkezlidir.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.Yine uzaktan eğitimi şu şekilde tanımlayabiliriz; Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.